Црквени одбор

Црквени Одбор сачињавају:

Александар Брашић - председник

Душанка Младеновић - благајник

Никола Алексић - секретар

Верослав Жикић - члан

Данијела Ловрић - члан


Надзорни Одбор:

Бане Мијић - председник

Марина Врећић - члан